ممشی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۱/۱۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : قوچان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷
رتبه در سایت : ۳۹۰
تعداد پاسخ صحیح : ۵۹ از ۸۳ سوال