قلندری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۳/۰۱
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۸۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۴۰ سوال