رضا گلیج


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۱/۱۴
استان : مازندران
شهر : تنکابن
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۲۵ سوال