سکینه شم آبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۱/۱۱/۱۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : سبزوار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۹۸۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۱۵ سوال