مصطفی تکزارع


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۰۵/۲۷
استان : قزوين
شهر : قزوين
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۳۵۱
تعداد پاسخ صحیح : ۴۰ از ۴۲ سوال