رعناغفارزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : شبستر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۶۹۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی5 (۸۴ %)