سیدعبدالرحمان یزدان پرست


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۰۱/۰۲
استان : کهگيلويه‌و‌بويراحمد
شهر : لنده
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۱۹۹
تعداد پاسخ صحیح : ۴۵ از ۷۰ سوال