عبدالرحیم طالبی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : فارس
شهر : لار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰
رتبه در سایت : ۲۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹۰ از ۳۶۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول) (۲۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۸۴ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۸۲ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۱۰ %)

بارسلونا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۸۸ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۹۱ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)