روزبه ابراهیمی


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۰۵/۳۰
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸
رتبه در سایت : ۲۰۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲۶ از ۲۷۲ سوال