ابوالفضل غلامعلی زاده


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۱۰/۰۷
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : قائن
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۱۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۵۲ سوال