میثم مرتضوی پور


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۶۹۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۵۰ سوال