صادق بیراتی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خوزستان
شهر : آبادان
رتبه در سایت : ---