فرشته طالبی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۱/۱۱
استان : سيستان‌و‌بلوچستان
شهر : پيشين
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۴۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲ سوال