علیرضا امانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۹/۱۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : بجستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۰۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۵ سوال