آمنه شاکر


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۶۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال