سجاد میرزاده


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۰/۱۲/۲۷
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۷۵۴۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲۵ سوال