سعید عابدزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۲۲
استان : زنجان
شهر : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸
رتبه در سایت : ۶۰۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲۱ از ۱۸۸ سوال