سعید عابدزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۲۲
استان : زنجان
شهر : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷
رتبه در سایت : ۵۳۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱۳ از ۱۷۸ سوال