سیدمحمدحاجی نژاد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۸/۰۴
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۸۶۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۳۰ سوال