پریسا شیرانی لپری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۲/۰۶
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۲۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۱۰ سوال