خدادادی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۷/۰۳/۱۲
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۲۵۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۵۰ سوال