بهرنگ لک لری


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : البرز
شهر : کرج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۱۸۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال