یوسف اقازاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۶/۳۰
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۶۰۰