محمدرضا محمدپور


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۱۰/۱۴
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۴۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۱۵ سوال