امیر محمدبخش زاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۱/۰۵
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۴۰۴