ولي پاليزبان


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : ايلام
شهر : دهلران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۰۸۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۷ سوال