ولي پاليزبان


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : ايلام
شهر : دهلران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۳۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۴۴ از ۵۲ سوال