امید قبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۱۲/۰۹
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۰۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۵۸ از ۶۰ سوال