ناصر سپاهی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۰۴/۰۱
استان : سيستان‌و‌بلوچستان
شهر : ايرانشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۲۴۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۳۲ سوال