طیبه زاده ناظر


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۰۶/۳۰
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۶۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۳۵ سوال