علی جمشیدزایی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
استان : سيستان‌و‌بلوچستان
شهر : زابلي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۹۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۳۲ سوال