سیدمهران کریمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۱/۲۲
استان : تهران
شهر : تهران
رتبه در سایت : ---