مرضیه اسکندری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۱۱/۲۲
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۴۸۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۸ سوال