حسین زارع


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۱۰/۲۶
استان : فارس
شهر : فيروزآباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۱۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳۸ از ۱۹۲ سوال