نیلوفر نخعی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۱۲/۲۰
استان : اصفهان
شهر : گلپايگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۱۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۴۹ از ۶۰ سوال