نیلوفر دهقانزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۰۹/۲۸
استان : كرمان
شهر : رفسنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۰۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۳۳ سوال