محسن قم آبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۱۰/۳۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۲۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مرحله دوم-دعبل و زلفا (۹۰۰ %)