نیلوفر امیری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۴۸۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۵۳ سوال