مهدی اردمه


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : نيشابور
رتبه در سایت : ---