انسیه طالبی


مقطع تحصیلی : دکتری
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱
رتبه در سایت : ۲۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲۸ از ۲۷۱ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۸۴ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۳۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۱۰۰ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۸۰ %)