ندا صالحی یانسری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۹/۰۲
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۶۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰ از ۵۴ سوال