مهدی مولوی


مقطع تحصیلی : دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۱۲/۰۷
استان : همدان
شهر : نهاوند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۴۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۳۲ سوال