ناصر کشفی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۱۱/۱۵
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۸۶۹
تعداد پاسخ صحیح : ۷۷ از ۸۷ سوال