ناصر قنبری نژاد


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۹۹۸
تعداد پاسخ صحیح : ۶۳ از ۷۷ سوال