ناصر قاسمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۶/۲۵
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۱۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۳۵ سوال