نرگس جلالت


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۰/۲۲
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۵۰۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۲۴ سوال