اصغر نوروزتمر


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۶/۰۵/۱۷
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : اروميه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۷ سوال