سید مصطفی حسینی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۰۲/۳۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۶۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۲۲ سوال