ن شکرلب


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۵۴/۰۶/۱۰
استان : همدان
شهر : همدان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۴۲۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۷ از ۸۰ سوال