ن شکرلب


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۵۴/۰۶/۱۰
استان : همدان
شهر : همدان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۸۸۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۶۵ سوال