ممممم


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۰۲/۱۷
استان : چهارمحال‌و‌بختياري
شهر : آلوني
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۲۳۹
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۱۲ سوال