امیر حسین


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۱/۱۲
استان : تهران
شهر : ري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۵ سوال