فاطمه میرزاده


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۱/۰۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۱۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی غدیر (۸۷ %)